• Đại học Đà Nẵng - Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến
    The University of Danang - Advanced Institute of Science and Technology

Nhóm nghiên cứu giảng dạy (TRT)

UD-AIST hướng đến việc xây dựng một môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp. Các nhóm nghiên cứu - giảng dạy (NNC TRT) tại UD-AIST tập trung vào đa lĩnh vực từ khoa học cơ bản đến khoa học kỹ thuật.

Xem tiếp

Dự án nghiên cứu

UD-AIST đã và đang thực hiện nhiều dự án nghiên cứu quy mô lớn từ cấp Bộ, Ngành, Nhà nước và dự án do doanh nghiệp, tập đoàn tài trợ.

Xem tiếp

Không gian sáng chế

UD-AIST sở hữu Không gian sáng chế đầu tiên tại miền trung với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, sẽ giúp sinh viên trau dồi các kỹ năng sáng chế, thiết kế và thử nghiệm các công nghệ mới và các giải pháp.

Xem tiếp

Dự án nổi bật

9
Nhóm nghiên cứu
6
Dự án nghiên cứu khoa học
50
Nghiên cứu viên